Chi tiết tin
Quay lại

Các hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi

Ngày 14/06/2016, 14:59
Nhà trường thực hiện việc xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động ngày lễ, ngày hội, tổ chức văn nghệ, vui chơi phù hợp với điều kiện địa phương.

Đội ngũ giáo viên tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động do nhà trường, công đoàn phát động. Thường xuyên cho học sinh từ 4 và 5 tuổi đi thăm quan khu di tích lịch sử của địa phương, chăm sóc  di tích  và  tổ chức  cho trẻ chơi các trò chơi dân gian phù hợp với từng độ tuổi, tích cực lựa chọn và đưa các làn điệu dân ca phù hợp vào chương trình chăm sóc giáo dục trẻ

 

Admin