Back

Giới thiệu trường

Date 14/06/2016, 18:05

Trường Mẫu Giáo Long Hưng

Địa chỉ : KV Thới Hưng, P. Long Hưng, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

Điện Thoại : 07103-687289

Email : maugiaolonghung@pgdomon.edu.vn

Hiệu Trưởng : Lê Thị Hạnh